free webpage hit counter
หน้าเว็บแปลกๆกด Ctrl+F5 (Mac กด Cmd+Shift+R) นะครับ

Douluo Dalu II: Jueshi Tangmen ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน 2: สำนักถังเลิศภพจบแดน